e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Çocukların Özgürlüklerinden Yoksun Bırakıldıkları Yerlerin İzlenmesi Eğitimine Katılım Sağlandı
Çocukların Özgürlüklerinden Yoksun Bırakıldıkları Yerlerin İzlenmesi Eğitimine Katılım Sağlandı
23.02.2022
A- A+

Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek (Horizontal Facility) 2019-2022 programında yer alan ‘’Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi’’ Avrupa Konseyi projesi kapsamında Ulusal Önleme Mekanizması ile Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Birimi çalışanlarına ‘’Çocukların Özgürlüklerinden Yoksun Bırakıldıkları Yerlerin İzlenmesi’’ eğitimi verildi.

Paylaş :