e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

COVID-19 Kriziyle Mücadelede Kırılgan İşçilerin Korunması Çalıştayı’na Katılım Sağlandı
COVID-19 Kriziyle Mücadelede Kırılgan İşçilerin Korunması Çalıştayı’na Katılım Sağlandı
19.05.2022
A- A+

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) desteğiyle, ERM Japonya’nın (Environmental Resources Management - Çevresel Kaynak Yönetimi) 22 ülkede yürütmekte olduğu veri toplama araştırması kapsamında “COVID-19 Kriziyle Mücadelede Kırılgan İşçilerin Korunması Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda, COVID-19 krizinin küresel düzeyde ve hedef ülkeler açısından etkileri, araştırma kapsamında uygulanabilir uluslararası standartlar, çocuk işçiliğiyle mücadele ve zorla çalıştırmanın önlenmesi, COVID-19 kriziyle mücadelede çalışanların korunması bakımından iyi uygulama örnekleri gibi konular tartışıldı. Çalıştaya, Kurumumuzu temsilen İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Sait Ceylan katılım sağladı.

Paylaş :