e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
COVID-19 Kriziyle Mücadelede Kırılgan İşçilerin Korunması Çalıştayı'na Katılım Sağlandı
COVID-19 Kriziyle Mücadelede Kırılgan İşçilerin Korunması Çalıştayı'na Katılım Sağlandı
19.05.2022
A- A+

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) desteğiyle, ERM Japonya’nın (Environmental Resources Management - Çevresel Kaynak Yönetimi) 22 ülkede yürütmekte olduğu veri toplama araştırması kapsamında “COVID-19 Kriziyle Mücadelede Kırılgan İşçilerin Korunması Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda, COVID-19 krizinin küresel düzeyde ve hedef ülkeler açısından etkileri, araştırma kapsamında uygulanabilir uluslararası standartlar, çocuk işçiliğiyle mücadele ve zorla çalıştırmanın önlenmesi, COVID-19 kriziyle mücadelede çalışanların korunması bakımından iyi uygulama örnekleri gibi konular tartışıldı. Çalıştaya, Kurumumuzu temsilen İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Sait Ceylan katılım sağladı.

Paylaş :