e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Basın Açıklaması
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Basın Açıklaması
21.03.2023
A- A+

19 Aralık 2011 tarihinde tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkânları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 21 Mart günü, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Üçüncü ayın yirmi birinci günü olan tarih, Down Sendromuna neden olan 21. kromozomun üçlemesinin (trizomi) benzersizliğini ifade etmek için seçilmiştir.

BM verilerine göre dünya genelinde her 1000 ile 1100 doğumdan birinde Down Sendromuna rastlanmaktadır. Bu oranın her yıl biraz daha artış eğilimi gösterdiği tahmin edilmektedir. Down Sendromlu bireylerin bilişsel, dil, hareket gelişimleri ile sosyal, duygusal ve iletişim becerilerinde yaşıtlarına göre gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu nedenle Down Sendromlu kişilerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla; zihinsel ve fiziksel durumlarının izlenmesi için düzenli kontroller yapılması dahil olmak üzere sağlık bakım ihtiyaçlarının karşılanması, fizyoterapi, konuşma terapisi, danışmanlık veya özel eğitim gibi imkanların sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Down Sendromlu bireyler; ebeveyn bakımı ve desteği, tıbbi rehberlik ve her düzeyde kapsayıcı eğitim gibi toplum temelli destek sistemleri aracılığıyla en uygun yaşam kalitesine ulaşabilmektedir. Bu kapsamda, topluma katılımları ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için azami hassasiyetin gösterilmesi, yanı sıra her türlü ayrımcılık, dışlama, ön yargı ve nefret söylemi ile mücadele edilmesi elzemdir.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurumumuz, gerek Down Sendromlu bireylere yönelik ihlal incelemeleri, gerekse farkındalık çalışmalarıyla her türlü ön yargının ve ayrımcılığın son bulduğu eşitlikçi bir toplum inşa edilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :