e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ENNHRI Genel Kuruluna Katılım Gerçekleştirildi
ENNHRI Genel Kuruluna Katılım Gerçekleştirildi
29.09.2021
A- A+

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI)’nin bölgesel düzeyde dört temel ağından biri olan Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına çevrimiçi katılım sağlandı.

Avrupa’da faaliyet gösteren 47 farklı ulusal insan hakları kurumunun başkanları ve temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, ENNHRI Başkanı Prof. Caroline Fennell tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından ENNHRI Finans Komitesi ve Akreditasyon Alt Komitesi temsilcileri tarafından bilgilendirme sunuşları gerçekleştirildi. Ardından, ENNHRI’nin çalışmaları bağlamında finansal sürdürülebilirlik ve stratejik hedeflere ilişkin öneriler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, ENNHRI Genel Sekreteri Debbie Kohner tarafından ENNHRI’nin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin İlerleme Raporu ile 2022-25 yıllarını kapsayan ENNHRI Stratejik Plan Taslağı’na ilişkin sunumlar gerçekleştirilerek üyelerin konuya ilişkin görüşleri alındı.

Paylaş :