e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Etik Komisyonu ve Etik Kültürü
Etik Komisyonu ve Etik Kültürü
30.05.2022
A- A+

25 Nisan 2004 tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun’un” 7’nci maddesine istinaden çıkarılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in” 29’uncu maddesi hükmü gereğince ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlık Makamının 25.10.2021 tarih ve E-16949670-660-4893 sayılı Olurları ile Etik Komisyonu teşekkül ettirilmiştir.

Kurumumuz Etik Komisyonu tarafından etik kültürünün yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesine yönelik yapılan veya yapılmakta olan etkinlik ve faaliyetler şu şekildedir:

1. T.C. Kamu Etik Kurulu yayını “Kamu Görevlileri Etik Rehberi” nin yeterli sayıda temin edilerek tüm personele verilmesi sağlanmaktadır.

2. Personelin etik konusunda farkındalığının ve duyarlılığın arttırılması ve bilgilendirici çalışmalar yapılması kapsamında eğitimci olarak Komisyon Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hülya UZUN’ un görevlendirildiği “Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” konulu eğitim programına başlanmıştır. Eğitim programı, tüm personele yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

3. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Etik Haftası münasebetiyle düzenlenen törene Kurumumuzu temsilen Etik Komisyon Başkanı Yılmaz BÖLÜKBAŞI tarafından katılım sağlanmıştır.
4. “Etik Günü” (25 Mayıs) ve “Etik Haftası”nda (25 Mayıs-31 Mayıs/2022) aşağıdaki etkinlikler yapılmıştır:

a) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğiyle kamu görevlilerimize yönelik olarak Uzaktan Eğitim Kapısı’nda (https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/) yayımlanmış bulunan etik konulu sunumları tüm personelin izlemesine yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

b) https://www.etik.gov.tr/ adresinden “Uyulması Gerekli Etik Kuralları” konulu afişler Kurumda uygun alanlara asılmıştır.

 
Paylaş :