Gaziantep Geri Gönderme Merkezine Takip Ziyareti

08.08.2022

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Gaziantep Geri Gönderme Merkezine takip ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından özgürlüğünden yoksun bırakılan yabancılar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında özgürlüğünden yoksun bırakılan yabancılara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Paylaş
İşlem Sonucu