e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

"İbadet Mekanlarına ve Dinin Sembollerine Yapılan Saldırılar Din ve Vicdan Hürriyetine Saldırıdır"
03.10.2022
A- A+

Kutsal zamanlara ve kutsal mekanlara saygı hakkı din ve vicdan hürriyeti kapsamında kalan haklardır. İbadet mekanlarına ve sembollerine yapılan saldırılar da din ve vicdan hürriyetine saldırıdır. Bu tip saldırılar ne ifade özgürlüğü, ne de gösteri hakkı olarak değerlendirilemez. Bilakis nefret suçu olarak değerlendirilebilir. Devletin, milletin inancına yapılan doğrudan veya dolaylı saldırılara fırsat vermemesi, saldıranları da caydırıcı cezalarla cezalandırması din ve vicdan hürriyeti ile kamu düzeninin gerekleri kapsamındadır.
Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi önünde yere serilmiş Haremi Şerif fotoğrafının ortasında Kabe’nin yerine Şahmeran figürü ve etrafına LGTBİ+ bayraklar çizilmiş bir görsele yer verilmesi kabul edilemez. Yapılan saldırıları esefle kınıyor, şüphelilerin adli ve idari yönden soruşturularak haklarında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Süleyman ARSLAN    

TİHEK Başkanı       

Paylaş :