e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
"İklim Acil Durumuna İlişkin Hesap Verebilirlik Boşluğunu Kapatmada Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" başlıklı Sempozyuma Katılım Gerçekleştirildi
07.11.2021
A- A+

Kurumumuz İnsan Hakları Eşitlik Uzman ve Uzman Yardımcıları tarafından “İklim Acil Durumuna İlişkin Hesap Verebilirlik Boşluğunu Kapatmada Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü” başlıklı 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Sempozyumu’na katılım sağlandı.

COP26’nın yan etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirilen Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK) Sempozyumu, Stirling Üniversitesi ve GANHRI tarafından Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) ve İskoç İnsan Hakları Komisyonu (SHRC) ile iş birliği içerisinde organize edilmiştir. BM Çevre Programı (UNEP), BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ise etkinliğin paydaşları ve ortak sponsorlarıdır.

Sempozyumun genel amacı, ulusal insan hakları kurumlarının iklim politikası ve iklim hesap verebilirliği bağlamında insan haklarını teşvik etme ve destekleme çalışmalarını kolaylaştırmak için iklim rejiminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Etkinlik, özellikle Birleşmiş Milletler iklim rejimiyle anlamlı bir ilişki kurulabilmesi için UİHK kapasitesini geliştirme konusunda, iklim rejimine ilişkin UİHK anlayışını geliştirmek, COP müzakere sürecini anlamak, hesap verebilirliğe, özellikle yargısal çözümlere ve politika etkisine odaklanmaktadır.

 
Paylaş :