e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu Düzenlendi
İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu Düzenlendi
21.12.2022
A- A+

Kurumumuz ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) iş birliği ile 21-22 Aralık 2022 tarihlerinde Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda  “İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu”  gerçekleştirildi.

Sempozyuma Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İkinci Başkanımız Av. Alişan Tiryaki'nin yanı sıra Kurul Üyelerimiz, kurum personelimiz, hukukçular, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz insan haklarının kısa tarihçesine değinerek Sempozyuma yönelik bilgiler verdi.

Yasama organının insan haklarının korunmasındaki rolünün bütün düzenlerde vazgeçilmez olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Uluslararası ve bölgesel mekanizmaların kurulmasında temel teşkil eden anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasında yasama organı etkin rol oynamaktadır.” dedi. Sempozyumda insan haklarının korunmasında yasama organının rolü bakımından her bir başlık için seçkin akademisyen ve hukukçular tarafından detaylı analizler sunulacağını dile getiren Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz sempozyum çıktılarının faydalı olması dileklerini iletti.

Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise konuşmasında modern parlamentoların yasama organlarının yürütmeyi denetleme yetkisinin yanı sıra özellikle insan hakları temelinde kurumların yapılanması, yasaların yapılandırılması noktasında önemli bir görev icra ettiği bilgisini verdi. Küresel ölçekte insan hakları ilkeleriyle yerel ölçekteki insan hakları pratiği arasındaki uygulama boşluğunun giderilmesinde ulusal insan hakları kurumlarına önemli görevler düştüğünü belirten Prof. Dr. Kılıç, bu alanda yasama organının da sorumlulukları olduğu dile getirdi. Kılıç, yasama organı temsilcilerinin kendi siyaset alanında bu kurumların varlığına yönelik farkındalık arttırma, kararlar üzerinden tanıtıcı faaliyetler yürütmelerinin uluslararası düzeyde tavsiye edildiğini vurguladı. Kılıç, “Sadece sorun alanlarında değil aynı zamanda kurumsal ölçekte insan haklarının tematik alanlarında komisyonların çeşitlendirilmesi de bu tavsiyeler arasında yer alıyor.” dedi.

2021 tarihli Belgrad Belgesi’nde de yasama organı ve insan hakları kurumları arasında yapıcı bir ilişkinin gerekliliğin altınının çizildiğini belirten Prof. Dr. Muharrem Kılıç, TİHEK’in insan hakları ihlallerine yol açabilecek durumdaki yasaların izlenmesi, takip edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından ulusal ve uluslararası düzeyde yirmi bir konuşmacı tarafından beş oturumda sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumda sunulan tebliğler kurumumuzca kitaplaştırılarak yayınlanacaktır.

 

Paylaş :