İslam İşbirliği Teşkilatı

25 Eylül 1969 tarihinde kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) amacı, İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, Üye Devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirlenmiştir.

Teşkilat, Cidde, Suudi Arabistan merkezli faaliyet göstermektedir. Teşkilatın Genel Sekreteri, Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen olup hâlihazırda 57 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye Teşkilat’a kuruluşundan bu yana üyedir.

Gözlemci ülkeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland’tır.

  • Gözlemci Müslüman Toplulukları: Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi
  • Gözlemci İslami Kuruluşlar: İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamenter Birliği
  • Gözlemci Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, Bağlantısızlar Hareketi, Arap Birliği, Afrika Birliği, Ekonomi İşbirliği Örgütü.

2008 yılındaki Teşkilat Şartı’da yapılan değişiklikler kapsamında, üye devletler İslam dünyasının hükümetler arası ilk uzman insan hakları organı olarak Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu’nu oluşturmuşlardır.

Şartın 15 inci maddesine göre “Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu’nun, Teşkilatın anlaşmaları ve bildirileri ile evrensel kabul görmüş insan hakları belgelerinde koruma altına alınmış medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik hakları, İslamî değerlere uygun olarak teşvik edeceği” hükme bağlanmıştır.

Komisyon çalışmalarını, olağan toplantılar, olağanüstü toplantılar, çalışma grubu toplantıları, uluslararası toplantılara iştirak, ziyaretler, üye ülkelerin talebi üzerine yeni insan hakları belgeleri hazırlama, araştırma, incelemeler ve raporlar yapma ve yaptırma, istişarî görüş verme, teknik işbirliği, insan haklarına ilişkin farkındalık ve eğitim çalışmaları gibi vasıtalarla gerçekleştirmektedir.

İİT tarafından insan haklarına ilişkin birçok belge kabul edilmiştir. Bunların ilki, 1983 tarihli İslam’da İnsan Hakları Hakkında Dakka Bildirgesi; ikincisi, 5 Ağustos 1990 tarihinde, Kahire’deki 19’uncu İslam Konferansı Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen İslam’da İnsan Hakları Kahire Deklarasyonu’dur. Üçüncüsü, İslam Dünyasında Çocuğun Korunması ve Hakları Bildirgesi; dördüncüsü, Terörizmle Mücadele İslam Konferansı Teşkilatı Sözleşmesi’dir. Beşincisi ise 2005 tarihli İslam’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. İİT’nin 27-28 Mayıs 2015 tarihli olağan toplantısında, 1990 tarihli İslam’da İnsan Hakları Kahire Bildirgesinin güncelleştirilmesine karar verilmiştir. Kahire Deklarasyonu güncelleme çalışmaları halen devam etmektedir.”

 


Paylaş:
İşlem Sonucu