e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülke Ulusal İnsan Hakları Kurumları İstanbul'da Biraraya Geldi
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülke Ulusal İnsan Hakları Kurumları İstanbul'da Biraraya Geldi
23.10.2018
A- A+

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu’nun (BDİHK) yıllık semineri ülkemizin ev sahipliğinde,  17-18 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. “İslamofobi: Bir İnsan Hakkı İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü” konulu seminerde, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İİT Üye Ülkeleri ulusal insan hakları kurumlarını bir araya getiren ayrı bir oturum düzenledi. 

Kurum Başkanı Süleyman Arslan, İkinci Başkanı Mesut Kınalı, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin katıldığı oturuma; Filistin, Cezayir, Azerbaycan, Mısır, Sierra Leone, Maldivler, Moritanya, Afganistan, Ürdün, Yemen ve Sudan’dan ulusal insan hakları kurum/komisyon başkanları ve üyeleri de katılım sağladı. Oturum esnasında, İslam ülkeleri ulusal insan hakları kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve insan hakları alanındaki ortak sorunları ele alarak kalıcı çözüm önerileri ortaya koymak adına bölgesel ağlar/forum kurulması fikri katılımcılar tarafından güçlü bir şekilde desteklendi. Ayrıca ulusal insan hakları kurumları temsilcileri, BDİHK Başkanı ve üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya gelinerek forum kurulması fikri görüşülerek kabul edildi.

Forumun kurulması fikrinin temel amaçları arasında; akran kurumlarla karşılıklı işbirliğinin yanı sıra düzenli iletişim, eşgüdüm ve ortak hareket edebilme becerisini geliştirmek, İİT Üye Ülkeleri arasında devamlı, daha yakın ve verimli işbirliği kurmak, İslam dünyasında yaşanan insan hakları ihlallerine ve gelişmelerine daha güçlü bir platformdan karşılık vermek, ortak inisiyatif almak, deklarasyon hazırlamak ve bunları kamuoyunun gündemine getirmek, insan hakları alanında duyarlılığı arttırmak yer alıyor. Forum, bir teşkilat olarak değil, ulusal insan hakları kurumları arasında istişare, bilgi ve tecrübe değişimi ile dayanışmayı hedefleyen bir toplantılar süreci olarak düşünülüyor. Forumun sekretarya hizmetleri, ilgili toplantıyı düzenleyen ülkenin insan hakları kurumu tarafından üstlenilebilecek. Bununla birlikte, toplantılara ilişkin süreçler olgunlaşıncaya kadar sekretarya hizmetlerinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Paylaş :