e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Dilek ERTÜRK

Dilek ERTÜRK
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

09.03.1974 tarihinde Ankara’da doğdu. Beş yaşında geçirmiş olduğu bir kaza sonucu görme yetisini kaybetti. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1993 yılında Ankara Keçiören Lisesi’nden okul birincisi olarak, 1998 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden üçüncü olarak mezun oldu.

Çalışma yaşamına 1999’da Maden Tetkik Arama Kurumu’nda mütercim-tercüman olarak başladı. 2000 yılında geçtiği Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Avrupa Konseyi Genel Müdürlüğünde 10 yıl memur olarak çalıştı. 2010’da Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Hakları danışmanı olarak atandı ve Türkiye’nin ilk görme engelli diplomatı unvanını kazandı. Haziran 2011-Ekim 2012 arasında Dışişleri Bakanlığı Göç Dairesinde görev yaptı. Bu süre içerisinde Aşkaabat, Odesa, Zagrep, Almaatı, Bişkek, Kuala Lumpur, Bükreş, Saraybosna ve Varşova’da muhtelif uluslararası toplantılarda Yasa Dışı Göç, İnsan Ticaretiyle Mücadele, Geri Kabul Anlaşmaları ve Türkiye’de Suriyelilerin Durumu gibi insan hakları temelli çalışmalar ve sunumlar yaptı. 2012’de Türkiye’nin Viyana’da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine İnsan Hakları Danışmanı olarak atandı. Bu dönemde uluslararası muhtelif panel ve konferanslarda İnsan Hakları alanında Türkiye tarafından yapılan reformlar hakkında sunumlar yaptı. 2015’te ise Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğünde danışman olarak görev yaptı. 

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunun 10’uncu maddesi gereğince 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı kararla Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. 

14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/349 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ikinci kez İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi olarak atandı.

İleri düzeyde İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Bir çocuk annesidir.

Sosyal Medya:

Twitter: @dilekerturk74