e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı Tanıtım Programına Katılım Sağlandı
Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı Tanıtım Programına Katılım Sağlandı
10.05.2023
A- A+

Kaynaştırma/bütünleştirme eğitim uygulamalarının okullarda etkili, verimli, kaliteli ve kapsamlı hale getirilebilmesini sağlamak amacıyla iç ve dış paydaşların da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı (2022-2026)” 3 Aralık 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Eylem Planı’nın içerdiği faaliyetlerin ilgili paydaşlar tarafından hayata geçirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalığın arttırılması amacıyla 9 Mayıs 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Kurumumuz Uzman Yardımcılarından Ayşe Begüm BAŞBOZKURT katılım göstermiştir.

Paylaş :