Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Ziyaret

07.06.2021

TİHEK’in Ulusal Önleme Mekanizması görevi kapsamında Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret düzenlendi.
Ziyaret kapsamında Kurumun uluslararası standartlara uygunluk durumları incelendi ve alıkonulanlarla görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde COVID -19 tedbirleri alınarak gerekli hassasiyet gösterildi.
Ziyaretler neticesinde, yapılan incelemeler ve görüşmelere ilişkin tespitler doğrultusunda rapor hazırlanarak ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Paylaş
İşlem Sonucu