e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Kurumumuz Tarafından Tespit Edilen Kötü Muamele Hakkında Basın Açıklaması
Kurumumuz Tarafından Tespit Edilen Kötü Muamele Hakkında Basın Açıklaması
03.10.2022
A- A+

Kurumumuz tarafından ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında 04.08.2022 tarihinde Gaziantep Geri Gönderme Merkezine habersiz bir ziyaret düzenlenmiştir.

Kurum yetkilileri, doktor ve psikologdan oluşan ziyaret heyetimizce yapılan görüşmeler sırasında, idari gözetim altındaki dört yabancı tarafından iki özel güvenlik görevlisinin kendilerine kötü muamelede bulunduğu iddia edilmiştir.

İddialar sonrası ilgili gün ve saati gösteren güvenlik kamera kayıtları ziyaret heyeti tarafından incelenmiş ve tanıklar dinlenmiştir. Bu süreçte Geri Gönderme Merkezi yetkilileri ziyaret heyeti ile iş birliği içerisinde çalışmıştır. Yapılan incelemede, iki özel güvenlik görevlisinin Merkezdeki dört yabancıya mükerrer olmayan kısa süreli fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmıştır. Merkez yetkilileri tarafından ilgili güvenlik görevlileri hakkında derhal tahkikat başlatılmıştır. Güvenlik görevlileri hakkında açığa alma ve iş akdinin feshi işlemi uygulanmıştır. Aynı zamanda Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından söz konusu olaya ilişkin olarak 05.08.2022 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi Kurumumuzla paylaşılmıştır.

6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 5’inci fıkrasına göre; “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 101’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Yerinde inceleme esnasında konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerinin tespiti halinde, Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu ihlallerin de ivedilikle giderilmesi ile gerekli önlemlerin alınmasını ister.”

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, ziyaret heyetince tespit edilen kötü muamele hakkında Kurumumuz tarafından da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Paylaş :