e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
“Mobbing Farkındalığı Haftasına (4-10 Şubat)” İlişkin Basın Açıklaması
“Mobbing Farkındalığı Haftasına (4-10 Şubat)” İlişkin Basın Açıklaması
05.02.2024
A- A+

Çalışanı dışlayan, ümitsizliğe, hatta intihara bile sürükleyebilen mobbing süreci için farklı çalışmalarda çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. İşyerinde yaşanan mobbingi kapsamlı bir şekilde tanımlayan Heinz Leymann’a göre söz konusu kavram; bir ya da birkaç çalışanın genellikle tek bir çalışana yönelik sistematik biçimde uyguladıkları düşmanca ve ahlaki olmayan davranışların tamamını ifade etmektedir. Bu tür sistematik olarak sürdürülen ve kurtulunması zor davranışlar nedeniyle birey çaresizliğe mahkûm edilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi’nde yapılan tanıma göre mobbing; “işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, literatürde “mobbing ” olarak geçen kavramı “işyerinde yıldırma” olarak tanımlamıştır. Buna göre; işyerinde yıldırma, 6701 sayılı Kanun’da sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler olarak ifade edilmiştir. Kanun’a  göre eylemlerin işyerinde yıldırma sayılabilmesi için söz konusu eylemlerin mezkûr Kanun’da sayılan temellerden en az birisine dayalı olarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak veya bıktırmak amacıyla yapılması ve yıldırma kastının bulunması gerekmektedir (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 05.05.2020 tarihli ve 2020/124 sayılı karar, para. 19).

Mobbing; bireysel ve toplumsal sonuçları son derece ağır olan, çok yönlü ele alınması gereken bir meseledir. Bu nedenle, mobbing farkındalığına yönelik toplumsal bilincin artırılmasına hizmet eden tüm çabaları destekliyor, mobbing mağdurlarının seslerini duyurabilmeleri için tüm gayretimizle çalışıyor, toplumun her kesiminde mobbing konusunda daha bilinçli olunması için TİHEK olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Paylaş :