e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Basın Açıklaması
Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Basın Açıklaması
03.10.2022
A- A+

Çalıştayın Programına Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

Çalıştay Çağrısına Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), toplumda artan şiddet olgusuna dikkat çekmek, şiddetle mücadelede getirilen mekanizmaların etkililiğini değerlendirmek ve şiddetle mücadelede çok yönlü ve bütüncül politikalar belirlemek amacıyla 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı düzenleyecektir. Bu çalıştayda Türkiye’nin 4 bir tarafından 60’a yakın çok değerli akademisyen, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri müzakereci olarak fikirlerini, eleştirilerini ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı bulabileceklerdir. Çalıştayda ayrıca çok yönlü olarak ele alınmaya çalışılan şiddet olgusunun ortaya çıktığı tüm toplumsal yapılar ve toplumsal süreçler irdelenecektir.

Şiddet, yaşam hakkından özel hayat ve aile hayatının korunması hakkına, çalışma hakkından işkence ve kötü muamele yasağına kadar insan haklarının birçok alt hak kategorisini tehdit ve ihlal eden bir olgudur. Şiddetin insanların kaliteli, mutlu ve nihai olarak nitelikli bir hayat sürmesine engel olması ve insan onurunu tehdit etmesi, onu temel bir insan hakları sorunu haline getirmektedir. Toplumdaki şiddet seviyesinden bağımsız olsa da, son dönemlerde toplumun hemen hemen her alanında artan şiddet vakaları konunun öncelikli bir insan hakları meselesi olarak ele alınmasını ayrıca zorunlu kılmaktadır.

Bu noktada TİHEK şiddetle mücadele konusunda kurumsal inisiyatif alarak “Şiddet Toplumundan Merhamet Toplumuna” misyonu ile geniş katılımlı bir etkinlik düzenlemektedir.  Bu bağlamda TİHEK tarafından, Çalıştayda, tanımından türlerine, şiddet olgusunu ortaya çıkaran sebeplerden toplumsal sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede şiddet olgusunun detaylıca irdelenmesi ve insan onurunun korunduğu şiddetten uzak mutlu bir toplumun güçlendirilmesine yönelik önerilerin raporlanması amacıyla insan hakları felsefesi, psikoloji ve din boyutuyla şiddet olgusu, istatistiklerle şiddet olgusu, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi, toplumsal değerler ve şiddetle mücadele, eğitim hayatında şiddet, çalışma hayatında şiddet spor ve şiddet, şiddetin önlenmesi ve medya konularında eşanlı oturumlar düzenlenecektir.

Bu düşüncelerle, Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızı ve konunun muhataplarını Çalıştayımıza davet ediyoruz.

 

Paylaş :