e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Siirt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirildi
Siirt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirildi
15.12.2022
A- A+

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Siirt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine 15 Aralık 2022 tarihinde habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak yetkililerden bilgi alındı. Ardından bakım ve koruma altında bulunanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında bakım ve koruma altında bulunanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde, yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :