e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sırbistan Ombudsmanı Ulusal Önleme Mekanizmasına İkinci Çalışma Ziyareti Düzenlendi
Sırbistan Ombudsmanı Ulusal Önleme Mekanizmasına İkinci Çalışma Ziyareti Düzenlendi
20.05.2019
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Sırbistan Ombudsmanlığının işbirliği çerçevesinde iki ülkedeki Ulusal Önleme Mekanizması arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla yapılan çalışma ziyaretlerinin ikincisi 13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde Sırbistan’da gerçekleştirildi.  Çalışma ziyaretine Kurul Üyesi Safet Balın, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Mehmet Alp Didinmez ve Merve Sisli’den oluşan bir heyet katılım sağladı.

Ziyaretin ilk gününde öncelikle Sırbistan Ombudsmanı Ofisinde Sırbistan Ulusal Önleme Mekanizması Biriminin görev ve yetkileri, çalışma metodolojisi, ziyaret ve raporlama süreçleri, raporlarda yer verilen tavsiyelerin uygulanmasının izlenmesi hususlarında heyetimize sunum yapıldı. Daha sonra, Belgrad’da bulunan 29 Kasım Polis Merkezi Nezarethanesine ziyaret düzenlendi. İkinci gün ise Šabac Psikiyatri Hastanesine ziyarette bulunuldu. Ziyaretler sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Sayın Tanju Bilgiç TİHEK heyetini makamında kabul etti.

Söz konusu çalışma ziyareti ile Sırbistan Ulusal Önleme Mekanizması çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunup, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak iki kurum arasındaki işbirliği güçlendirildi. Bu kapsamda, bir sonraki ziyaretin Türkiye’de yapılması planlanmaktadır.  

Paylaş :