e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Sırbistan Ombudsmanlığı Ulusal Önleme Mekanizması Heyeti (UÖM) Ülkemize Çalışma Ziyareti Düzenledi
Sırbistan Ombudsmanlığı Ulusal Önleme Mekanizması Heyeti (UÖM) Ülkemize Çalışma Ziyareti Düzenledi
19.11.2019
A- A+

6701 Sayılı Kanun m.9/2-ı gereği ulusal önleme mekanizması görevini ifa eden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bu kapsamda Sırbistan Ombudsmanlığı`na 2019 yılı içerisinde iki ayrı çalışma ziyareti düzenlemiştir. Bu ziyaretler çerçevesinde Sırbistan`da bulunan çeşitli alıkonulma mekânlarına gidilmiş olup bir sonraki ziyaretin 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde ülkemizde yapılması planlanmıştır. Mutabık kalınan plan kapsamında Sırbistan Heyeti, 2 gün sürecek olan çalışma ziyareti için ülkemize gelmiştir.

Birinci Gün

TİHEK Ulusal Önleme Mekanizması ile Sırbistan Ombudsmanlığı Ulusal Önleme Mekanizması Arasında Gerçekleştirilen Fikir Alışverişi Toplantısı

 Ziyaret öncesi Sırbistan Heyetiyle fikir alışverişi toplantısı kapsamında karşılıklı işbirliğine vurgu yapılarak TİHEK`in UÖM birimi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda ziyaret sürecinin bütün aşamaları ve ziyaret süresi, raporlama faaliyetleri, başvuru usulü, kurum karar organı olan Kurulun faaliyet ve yetkileri, TİHEK ile STK işbirliği, TİHEK ile CPT ilişkileri, takip ziyaretleri, idareden bilgi ve belge istemi süreci, UOM biriminin personel sayısı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonunda bir kısım uygulamaların benzerliğine vurgu yapılarak farklı uygulamaların da olduğu tespit edildi. Ayrıca Sırbistan Heyeti`ne karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla protokol imzalanması teklifinde bulunuldu.

İlk toplantının ardından kurum üst düzey yöneticileri ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında, Protokol teklifine Sırbistan Ombudsmanı ile görüşülerek gerekli değerlendirmenin yapılacağı Sırbistan Heyeti tarafından belirtildi. Ayrıca Kurumumuz tarafından karşılıklı dayanışma ve işbirliği adına her türlü imkânın sağlanacağı ifade edildi

75. Yıl Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Ziyareti

Sırbistan Ombudsmanlığı UÖM Daire Başkanı Tamara BLAGOJEVİC, Uzman Jelena SAMARDZİC ve Uzman Marko ANOJCİC`den müteşekkil Sırbistan Ombudsmanlığı Heyeti ile Ulusal Önleme Birimi Koordinatörü Abdulmuttalip ZARARSIZ, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Nurullah ÖZGÜL, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Merve SİSLİ, Psikolog Aylin ÖZBATUR, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı İhsan Deniz AY ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Pınar KAÇAN TOKLU`dan müteşekkil TİHEK heyeti, 75. Yıl Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi`ne ziyaret gerçekleştirdi.

Öncelikle idareyle kısa bir toplantı yapılarak kurum ile ilgili bilgiler alındı. Sırbistan Heyeti tarafından kurum idaresine yönelik çeşitli sorular soruldu. Özellikle personel sayısı, aylık ücret, özel bakım ve sağlık hizmetleri, malzeme yeterliliği, kuruma kabul usulü sair konularında sorular yöneltildi. İşbu kısa görüşmeden sonra sırasıyla tek kişilik odalar, çarşı katı denilen hobi alanı, resim atölyesi, fizyoterapi bölümü, havuz bölümü incelendi.

İncelemenin ardından idareyle yapılan son toplantıda Sırbistan Heyeti tarafından tekrar çeşitli sorular sorulmasının yanı sıra gerek TİHEK`in ziyaret usulü ve takip sisteminden gerekse de ziyaret edilen yerin uluslararası standartlara uyumundan duyulan memnuniyet dile getirilerek karşılıklı işbirliği amacına sahada da hizmet etmiş bulunan ziyarete son verildi.

İkinci Gün

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti

 İkinci gün, Sırbistan Ombudsmanlığı UÖM Daire Başkanı Tamara BLAGOJEVİC, Uzman Jelena SAMARDZİC ve Uzman Marko ANOJCİC`den müteşekkil Sırbistan Heyeti ile TİHEK Kurul Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ, TİHEK Ulusal Önleme Birimi Koordinatörü Abdulmuttalip ZARARSIZ, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Nurullah ÖZGÜL, Psikolog Aylin ÖZBATUR, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı İhsan Deniz AY, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Oktay ALKAN ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Pınar KAÇAN TOKLU`dan müteşekkil TİHEK heyeti, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu`na ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk aşamasında idareyle toplantı yapıldı. İnfaz Kurumu İkinci Müdürü tarafından kurum ile ilgili sunum yapıldı. İnfaz kurumunun açılışı, ülkedeki ilk kampüs tipi infaz kurumu olduğu, kapasitesi, personel sayısı, sosyal ve kültürel faaliyetler, izin, denetimli serbestlik hususlarında bilgilendirme yapıldı. Sırbistan Heyeti tarafından, özellikle açık infaz kurumu kapalı infaz kurumu ayrımı, alıkonulan kadınlardan çocuklu olanların durumu, kapalı infaz kurumundaki etkinlik ve faaliyetler, tutukluların alıkonulma koşulları, Ankara ilindeki toplam infaz kurumu sayısı, çocuk evlerinin durumu konularında sorular soruldu.

Yoğun bilgilendirme toplantısının ardından ziyarete geçildi. Bu kapsamda yaşam alanları, koğuşlar, atölyeler ve hastane gezildi. Ardından idareyle yapılan son toplantıda Sırbistan Heyeti edindiği iyi izlenimlerle yararlı gördükleri uygulamaları iletti. Özellikle kampüste bulunan hastanenin Sağlık Bakanlığına bağlı olması, sekiz binin üzerinde alıkonulanın sorunsuz organize edilmesi ve alıkonulanların infazdan sonra sosyal hayata entegre olmalarının kolaylaştırılması konularını kendi ülkelerinde de uygulamaya çalışacakları belirtildi. Heyet, memnuniyetini infaz kurumu yönetimini ülkelerine davet ederek de gösterdikten sonra karşılıklı teşekkür ve işbirliği diyaloglarıyla çalışma ziyaretine son verildi.

Paylaş :