e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Toplantısına Katılım Sağlandı
Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Toplantısına Katılım Sağlandı
29.03.2021
A- A+

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi işbirliğinde Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi toplantısı gerçekleştirildi. Sivil izleme kurullarının kurumsal ve operasyonel çerçevelerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan 36 ay süreli projeye ilişkin çalışma grubu toplantısında, Sivil İzleme Kurulları için hazırlanan izleme araç setinin Cumhuriyet Savcıları, İnfaz Hâkimleri, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ulusal Önleme Mekanizmasının ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Taslak olarak hazırlanan izleme araç setine ilişkin görüş ve eleştiriler dile getirildi.

Çalışma grubu toplantısına TİHEK’i temsilen Ulusal Önleme Mekanizması Koordinatörü Hâkim Abdulmuttalip Zararsız, Uzmanlar Nurullah Özgül ve Nesrin Öztürk, Uzman yardımcılarından Abdullah Harun Tekin ve Rabia Keleş katıldı. Ulusal Önleme Mekanizması Koordinatörü Hâkim Abdulmuttalip Zararsız Ulusal Önleme Mekanizması çalışmaları hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi ve izleme araç setine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Paylaş :