Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesine Katılım Gerçekleştirildi

22.11.2021

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi kapsamında “Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ulusal Önleme Mekanizması için hazırlanan Ceza İnfaz Kurumu İzleme El Kitabı hakkında bilgilendirme toplantısı” çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Kurumumuz tarafından da katkı sunulan Ceza İnfaz Kurumu İzleme El Kitabı’nın sunumu Avrupa Konseyi uzmanlarınca gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, projenin içeriği ve proje kapsamında bir önceki uygulama döneminde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verilmiş, bir sonraki uygulama döneminde yürütülmesi planlanan hedefler paylaşılarak paydaş kurumlarla ilişkilerin önemi üzerinde durulmuştur.

Toplantıya Kurumumuzu temsilen Ulusal Önleme Mekanizması Birim Koordinatörü Mehmet Alp Didinmez, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Ayşe Nazlı Mercimek katılım sağlamıştır. 


Paylaş
İşlem Sonucu