e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Staj ve Gönüllülük Esaslı Faaliyet Programı Duyurusu
Staj ve Gönüllülük Esaslı Faaliyet Programı Duyurusu
23.03.2023
A- A+

Kurumumuz; insan onurunu temel alarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele ve ulusal önleme mekanizması görevlerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda; üniversite öğrencilerine yönelik olarak, insan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine katkı sunulması ve farkındalığın arttırılması amacıyla Kurumumuz bünyesinde staj ve gönüllülük esaslı faaliyet programı planlanmıştır.

Staj işlemleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında gerçekleştirilmekte olup, staj başvuruları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr portalı aracılığıyla alınmaktadır.

Staj kontenjanından yararlanamayan üniversite öğrencilerinin gönüllülük esaslı faaliyet kapsamında yapabilecekleri başvurular ise; referans mektubu ile https://www.tihek.gov.tr/kategori/pages/tihek-kariyer-giris adresi aracılığıyla alınmaktadır.

Gönüllülük esaslı faaliyet programı iki hafta süreli olarak planlanmıştır.

Staj ve gönüllük esaslı faaliyet programları aşağıda belirtilen dönemlerde gerçekleştirilecektir.

 

Zorunlu staj dönemi:

Temmuz – Eylül

Gönüllülük faaliyetleri:

Ekim - Aralık

Ocak - Mart

Nisan – Haziran

 

İletişim : (0312) 422 7952 / 422 7836

Paylaş :