e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TBMM Bünyesindeki Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyelerine Sunum Gerçekleştirildi
TBMM Bünyesindeki Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyelerine Sunum Gerçekleştirildi
30.06.2022
A- A+

Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından, yaşlı bireylerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Kurumumuz Başkan Yardımcısı Av. Yılmaz Bölükbaşı, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi Koordinatörü Mehmet Aktaş ile İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcılarından oluşan heyet katılım sağladı.

Toplantıda Av. Yılmaz Bölükbaşı tarafından, Komisyon üyelerine; yaşlı hakları alanında Kurumumuzca gerçekleştirilen faaliyetler, yaşlı bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik tavsiyeleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Komisyon üyelerince yöneltilen sorulara ilişkin olarak Av. Yılmaz Bölükbaşı ve Mehmet Aktaş tarafından bilgi aktarıldı.

Paylaş :