e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Akademik Dergi 8. Sayısı Makale Çağrısı
TİHEK Akademik Dergi 8. Sayısı Makale Çağrısı
27.06.2021
A- A+

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

AKADEMİK DERGİ 8. SAYI YAYIN ÇAĞRISI

Kabul ve Bitiş Tarihleri:

20 Haziran - 31 Ekim 2021

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Akademik Dergisi, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Bu dergide yer alan bütün çalışmalar editör ve yayın kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler, kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır.

Derginin amacı insan haklarının akademi ayağına katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır. Yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yazara aittir; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurumsal görüşünü ifade etmemektedir.

Dergimizde Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve referans kaynağı belirtilmeksizin kullanılamaz.

Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir.

TİHEK, yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı Akademik Dergi 8. Sayısına sunmaya davet etmektedir. Çalışmaların 31 Ekim 2021 tarihine kadar Akademik Dergi’nin Dergipark hesabına gönderilmesi beklenmektedir. Tüm yayın süreci Dergipark adresi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tihek) üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yazarlar ve hakemlerle iletişim aynı mecradan sağlanmaktadır. Ayrıca makale@tihek.gov.tr adresiyle de iletişim kurabilirsiniz.

 

 

Paylaş :