e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) Genel Kurul Toplantısı ve Yıllık Konferansına Katıldı
TİHEK Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) Genel Kurul Toplantısı ve Yıllık Konferansına Katıldı
31.10.2018
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 23-25 Ekim 2018 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen Avrupa İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) Genel Kurul Toplantısı ve Yıllık Konferansına katıldı.

23-25 Ekim 2018 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI)  Genel Kurul Toplantısı ve Yıllık Konferansına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ve Uzman Ezgi Kaşkaval Okyay katılım sağladı.

Programa, yaklaşık kırk iki farklı ülkeden Ulusal İnsan Hakları Kurumu temsilcilerinin yanı sıra BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM Kalkınma Programı, Ulusal İnsan Hakları Küresel Birliği (GANHRI) Akreditasyon Alt Komitesi (SCA) temsilcileri de katılım sağladı.

Genel Kurul Toplantısı kapsamında, ENNHRI’nin 2017 yılı Operasyonel Planı ve 2017 Yılı Bütçesi görüşüldü. Ayrıca, ENNHRI Başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. ENNHRI Başkanı olarak görev süresini tamamlayan Hırvatistan Ombudsmanı Lora Vidovic’in yerine İrlanda Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu Başkanı Emily Logan ENNHRI’nin yeni Başkanı olarak seçildi.

Toplantının ilk gününde, İnsan Hakları Savunucuları olarak Ulusal İnsan Hakları Kurumları: İnsan Haklarının Temini ve Avrupa’da Demokratik Alan başlığı altında Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının daralan demokratik alan,  göç ve sığınma, ekonomik ve sosyal hakların korunması konusundaki çalışmaları konusunda bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde, İnsan Hakları Savunucuları olarak Ulusal İnsan Hakları Kurumları: Avrupa’da İnsan Hakları ve Demokratik Alanın Sağlanması başlığıyla insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında ulusal insan hakları kurumlarının karşılaştıkları zorluklara ve bu konuda alınması gereken önlemlere yer verildi. Buna ek olarak, 12 Ekim 2018 tarihli İnsan Hakları Savunucularının ve Sivil Alanın Korunmasında ve Geliştirilmesinde İnsan Hakları Kurumlarının Rolü konulu Marakeş Deklarasyonunun hayata geçirilmesine yönelik Avrupa Eylem Planının hazırlanması, Avrupa’da daralan demokratik alana ilişkin istatistiksel verilerin etkili bir biçimde tutulması, İnsan Hakları Savunucularına yönelik olumlu bir bakış açısının geliştirilmesi hususları ele alındı.

Konferans süresince gerçekleştirilen tüm oturumlar TİHEK tarafından takip edildi ve çalışma gruplarına katılım sağlandı. Bu bağlamda, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan GANHRI Başkanı Prof. Dr. Beate Rudolf, ENNHRI Başkanı Lora Vidovic, yeni seçilen ENNHRI Başkanı Emily Logan ve Equinet Başkanı Tena Simonovic Einwalter başta olmak üzere ilgili katılımcılarla bir araya geldi. Bu görüşmelerde bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu, gelecekte gerçekleştirilebilecek ikili işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

Paylaş :