e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Başkanı EPİM Kapsamında Cenevre?de
TİHEK Başkanı EPİM Kapsamında Cenevre?de
27.01.2020
A- A+

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki her devletin, insan hakları uygulamaları ve politikaları açısından yaklaşık 5 yılda bir periyodik olarak incelendiği Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) görüşmeleri çerçevesinde, Ülkemizin 3. Tur İncelemesi 28 Ocak 2019 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilmiştir. TİHEK adına, Başkan Sn. Süleyman ARSLAN ve Hakim Sn. Servet ALYANAK, BM İnsan Hakları Konseyi yerleşkesinde gerçekleştirilen incelemelere iştirak etti.  

İncelemeler, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı raporun yanı sıra, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve diğer BM organları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı raporlar temel alınarak gerçekleştirildi. Oturum esnasında, ülkemiz adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakçı sunumlarını gerçekleştirildi. Genel EPİM uygulaması çerçevesinde, sunumların ardından BM Üyesi çeşitli ülke temsilcileri söz alarak, kadın, çocuk, engelli ve mülteci hakları konusunda ülkemizin taahhütlerine destek mahiyetindeki görüşlerini aktardılar. BM üye ülke temsilcileri ayrıca, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve işkence ve kötü muameleyle mücadele etmek amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulmasının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insan haklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu, TİHEK’in Türkiye için çok önemli bir kurum olduğunu ve bu nedenle Kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.

Paylaş :