e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan Mobbing Ortak Akıl Çalıştayı?na Katıldı
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan Mobbing Ortak Akıl Çalıştayı?na Katıldı
21.01.2018
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenen Mobbing Ortak Akıl Çalıştayı ve Temel Analiz Uzmanlık Eğitimi programına katıldı.

Mobbing ile Mücadele Derneğinin geleceğe dönük stratejik plan çalışmasının ortak akılla belirlendiği toplantıda, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Mobbing ile Mücadele Dernekleri’nin faaliyetlerinin önemine değindiği konuşmasında mobbingin tanımı ve ileride neden olduğu kötü sonuçlara ABD’de yapılan bir araştırmadan örnek vererek değindi. Arslan, ABD’de her üç çalışandan birisinin son bir yıl içinde mobbinge maruz kaldığını, Avrupa Birliği’nde ise çalışanların intihar girişimlerinde mobbingin de etkili olduğu bilgisini verdi. Arslan mobbingin geldiği bu nokta itibariyle insan yaşamını da tehdit eden bir olgu olduğunu vurguladı.

Arslan ülkemizde mobbingle mücadele etmek amacıyla 19 Mart 2011 tarihinde önemli bir adım atılarak “İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" adlı Başbakanlık Genelgesi’nin yayınlandığını ve bu çalışmanın önemli bir adım olduğunu belirtti. Arslan Kurum olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak gerek alınan gerekse alınması gereken tedbirlerin çözüm odaklı bir yaklaşımla geliştirilmesi noktasında etkin şekilde katkı vermeye devam ettiklerini söyledi.

Arslan konuşmasına şöyle devam etti: “20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsan Hakları ve Eşitlik Kanununun 6ncı maddesi kapsamında çalışma hayatında ayrımcılığı yasaklayan açık hükmün yanı sıra “işyerinde yıldırma” bir ayrımcılık türü olarak tanınmış bulunmaktadır. Kanunda cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş olarak sıralanan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler işyerinde yıldırma olarak tanımlanmış ve yasaklanmıştır. Bu konuda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da iş barışının korunmasına katkı vermeye ve dostane çözüm mekanizmalarının geliştirilmesine devam edecektir. ”

Mobbingle mücadelede Anadolu Kültürü’nün ahilik geleceği ve kardeşlik hukukundan faydalanılarak önemli adımlar atılabileceğini belirten Arslan konuşmasını davetleri nedeniyle Mobbing ile Mücadele Derneği’ne teşekkür ederek sonlandırdı.

Paylaş :