e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TİHEK Heyeti Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirdi
TİHEK Heyeti Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirdi
07.06.2022
A- A+

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette tutulanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında tutulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :