e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Heyeti Birleşmiş Milletler Sosyal Forumu'na Katıldı
TİHEK Heyeti Birleşmiş Milletler Sosyal Forumu'na Katıldı
06.10.2019
A- A+

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından her yıl belirli bir tema çerçevesinde organize edilen Sosyal Forum, belirlenen konulara ilişkin olarak, üye ülkelerin ulusal insan hakları kurumları, uluslararası alanda faaliyet gösteren STK’lar ve diğer paydaşlar arasında diyaloğun geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu yıl 1 ve 2 Ekim 2019 tarihlerinde Cenevre’de bulunan BM Merkezinde düzenlenen Foruma, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu temsilen Kurum İkinci Başkanı Mesut KINALI ile İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Zehra GÜLEÇ KAYIŞ katılım sağladı.

Söz konusu Forum bu yıl,  İnsan Hakları Konseyi’nin 38/17 sayılı kararına uygun olarak, “Çocuk ve Gençlik Haklarının Eğitim Yoluyla Teşvik Edilmesi ve Korunması” teması çerçevesinde düzenlendi.

2 gün süren Forum boyunca; UNICEF ve UNESCO gibi Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarının yanı sıra, çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli STK’lar da sunumlarını gerçekleştirdi.

 

Forumun Kapanış Bildirgesinde öne çıkan notlar aşağıda yer almaktadır:

  • Eğitim, çocuklar ve gençler başta olmak üzere, başlı başına önemli bir hak olmakla birlikte, insan hakları, kardeşlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi oldukça önemli değerleri yaymak için de elverişli bir araçtır.
  • Eğitim aynı zamanda, BM İnsan Hakları Konseyi’nin de gündeminde bulunan, barış, karşılıklı anlayış ve ekonomik ve sosyal gelişme gibi konuların hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenmektedir.
  • BM’ye taraf olan tüm ülkeler, dünya çapındaki tüm çocukların ve gençlerin eğitime eşitlikçi ve içermeci (inclusive) bir şekilde dahi olması gerektiğinin farkında olmalıdırlar.
  • Çocukların ve gençlerin kendi haklarını savunabilmeleri ve seslerini duyurabilmeleri için gerekli önemlerin alınması üye devletler tarafından etkili bir biçimde sağlanmalıdır.
  • 27 Eylül 2018’de, İnsan Hakları Konseyi tatafından, Dünya İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın (2020-2024) dördüncü aşamasının, gençlerin eğitime eşit katılımı teması çerçevesinde şekilleneceğini ilan edilmiştir.
  • Küresel anlamda değişimin itici gücünü oluşturacak olan çocuklar ve gençler, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesi bağlamında da oldukça önemli görevler üstleneceklerdir.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 4 numaralı hedef; özellikle engelli, yoksul ve mülteci gibi statülere sahip olmaları nedeniyle dezavantajlı konumda olan çocukların kapsayıcı ve eşit kalitede bir eğitim alabilmesi ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi adına devletlere sorumluluklar yüklemektedir.
Paylaş :