e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Heyeti Danimarka'da Temaslarda Bulundu
TİHEK Heyeti Danimarka'da Temaslarda Bulundu
30.01.2023
A- A+

Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Gülsün Uludağ Abay, Rabia Keleş ve Merve Tekin’den oluşan heyetimiz deneyim paylaşımı ve bilgi alışverişinde bulunmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma ziyaretinde ülke çapında gerçekleştirilen ulusal alan çalışmaları, akreditasyon süreci deneyimlerinin paylaşımı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında kilit role sahip ulusal insan hakları kurumlarının rolü ve iş dünyası ve insan haklarından oluşan dört tematik alana odaklanıldı.

İlk oturumda Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Ulusal Bölüm Direktörü Maria Ventegodt tarafından Enstitü hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak eşit muamele ilkesi kapsamında ayrımcılıkla mücadele, çocuk hakları ve engelli hakları alanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

İkinci oturumda Hukuk Danışmanı Emilie Thage tarafından Enstitü’nün ulusal alandaki yetkileri ve uluslararası alandaki çalışmaları aktarıldı. Ardından Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç tarafından yakın tarihte Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) nezdinde uluslararası akreditasyon statüsü kazanan Kurumumuzun tecrübeleri paylaşıldı. Akreditasyon sürecinde önümüzdeki yıl gözden geçirme incelemesine hazırlanan Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nün 2012 ve 2018 yıllarındaki akreditasyon deneyimleri ele alındı.

Üçüncü oturumda Başdanışman Carol Rask tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ulusal insan hakları kurumlarının üstlenebileceği görevler ile Enstitü’nün bu alandaki çalışmaları ve insan hakları eğitimi alanındaki faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Son oturumda ise İş Dünyası ve İnsan Hakları Departmanı Direktörü Elin Wrzoncki ve Kıdemli Danışman Daniel Morris tarafından “İş Dünyası ve İnsan Hakları” tematik alanını belirleyen kavramsal çerçeve, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri kapsamında ulusötesi ticari şirketlerin insan hakları sorumlulukları, ulusal eylem planları oluşturma süreçleri ve ulusal insan hakları kurumları ile Enstitü’nün bu alanda yürüttüğü faaliyetler hakkında bir sunum yapıldı.

Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Yöneticisi/İcra Direktörü Louise Holck’un katılım gösterdiği kapanış oturumunda Kurumumuzun belirlenen tüm tematik konu başlıklarına ilişkin deneyimleri aktarıldı ve kurumlar arası karşılıklı iş birliği imkanları da ele alındı.

Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve heyeti Danimarka temasları kapsamında Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıda Kurumumuzun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca ülkeler arası insan hakları gündemine ilişkin gelişmeler ele alındı.

Paylaş :