e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK ve Özbekistan İnsan Hakları Merkezi Arasında Karşılıklı İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı İmzalandı
TİHEK ve Özbekistan İnsan Hakları Merkezi Arasında Karşılıklı İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı İmzalandı
07.10.2019
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Özbekistan İnsan Hakları Merkezi arasında, ikili işbirliğinin ve diyaloğun arttırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. İnsan hakları alanında ortak eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapılması, bilgi ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uluslararası sözleşmeler ışığında ulusal mevzuatın çerçevesinin güçlendirilmesi amacını taşıyan Mutabakat Zaptı, 07.10.2019 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen törenle TİHEK Başkanı Süleyman ARSLAN ve Özbekistan İnsan Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Akhmal SAIDOV tarafından imzalandı. Törende İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri, ulusal insan hakları kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birçok uzman yer aldı.

 Genel olarak güçlü bir işbirliği kurulmasını hedefleyen Mutabakat Zaptında aşağıda yer alan hususlara yer verilmiştir.

1- Katılımcılar, Mutabakat Zaptı çerçevesinde kendi ülkelerinin iç hukuku uyarınca, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarları doğrultusunda işbirliği gerçekleştirilecektir.

2- Mutabakat Zaptına göre Katılımcılar aşağıda yer alan alanlarda işbirliği yapmayı hedeflemektedir.

- Uluslararası sözleşmeler ışığında ulusal mevzuat çerçevesinin güçlendirilmesi,

- İnsan hakları konusunda eğitim programlarına katılım sağlanması ve ortak araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

- Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ortak bilgi ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin düzenlenmesi,

- Her iki ülkenin insan hakları alanındaki uluslararası taahhütlerinin uygulanması için Katılımcılar arasındaki iletişimin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi,

- Katılımcılar tarafından uygun görülen diğer işbirliği alanları

3- İşbirliği yapılan alanlarda hedefe ulaşmak için ise aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır.

- İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgi, mevzuat, analitik materyal ve literatür paylaşımı,

- Katılımcılar arasında insan hakları konusundaki taahhütlerinin uygulanması konusunda deneyim, bilgi ve analitik materyal paylaşımı,

- Taraf devletlerin vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının desteklenmesi,

- İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda ortak program ve projelerin uygulanması,

-Katılımcıların çalışanlarına yönelik eğitim ve staj programları uygulanması, insan hakları konusunda uluslararası konferans, seminer ve yuvarlak masa ve eğitimlerin düzenlenmesi,

-İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanlarında ortak yayınlar hazırlanması,

-İnsan hakları alanında uluslararası işbirliğini sağlamak adına bağlantıların sürdürülmesi,

-Katılımcılar arasında düzenli ikili istişare toplantıları düzenlenmesi ve tarafların sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirmesinin kolaylaştırılması,

- Katılımcıların uzlaşı sağladıkları diğer işbirliği türlerinin geliştirilmesi

4- Mutabakat Zaptı, Katılımcılar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla yapılmış olup, uluslararası hukuk bakımından bir uluslararası andlaşma niteliği taşımamaktadır.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan TİHEK Başkanı Süleyman ARSLAN şunları ifade etti:
“Özbekistan, tarihimiz açısından bizim için vazgeçilmez ve önemli bir yer. Ortak bir tarihimiz söz konusu. Bu ortak tarihimiz kadim bir medeniyete sahiptir. Bu medeniyet aynı zamanda bir insan hakları medeniyetidir. Bugün için insan haklarına kaynaklık teşkil edebilecek kadar köklü ve büyük bir medeniyet söz konusudur. Özbekistan ile ortak olan medeniyetimizdeki değerleri hayata geçirebilirsek hem İslam Coğrafyasında hem de evrensel düzeyde insan haklarına ciddi katkılar sağlayabiliriz. Başkan Arslan konuşmasının devamında ise “İnanıyorum ki bu mutabakat zaptı emsal olacak ve özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin ulusal insan hakları kurumlarının işbirliğinin geliştirilmesinde öncü bir rol oynanacaktır.”

İmza töreni tarafların karşılıklı olarak plaket sunması ile son buldu.

 

Haber Linkine Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

MUTABAKAT ZAPTI - TÜRKÇE

 

Memorandum English

Paylaş :