e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TİHEK’in Kurumsal Yapısı Güçlendirilecek
TİHEK’in Kurumsal Yapısı Güçlendirilecek
09.05.2019
A- A+

TIHEK’in kurumsal yapısı güçlendirilecek...

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde atması gereken adımları kararlaştırdığı Reform Eylem Grubu (REG) ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. TIHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın da katıldığı toplantı sonrasında hazırlanan bildiride, yargı alanında yol haritamızı teşkil edecek strateji doğrultusunda birçok reformun hayata geçirileceği bildirildi. Bu çerçevede, temel hak ve özgürlükler alanında kapsayıcı bir yaklaşımla çalışmaları yürütülen İnsan Hakları Eylem Plânımızın en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Bu stratejinin ilk adımı olarak Türkiye Adalet Akademisi’nin 2 Mayıs’ta kurulduğu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kurumsal yapısının güçlenmesine yönelik adımların da atılacağı kaydedildi.

 
Paylaş :