e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Türkiye AB 8 No’lu Alt Komite Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye AB 8 No’lu Alt Komite Toplantısı Gerçekleştirildi
24.02.2021
A- A+

Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinde müktesebat uyumuna ilişkin gelişmelerin takip edilmesi amacıyla 11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı ile Ortaklık Komitesi altında faaliyet göstermek üzere, 8 adet alt komite kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Söz konusu Türkiye- AB ortaklık kararıyla kurulan ve Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Paranın Aklanması konularını kapsayan 8 No’lu Alt Komite’nin 16. Tur Görüşmeleri, 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda AB’ye katılım sürecimiz çerçevesinde 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları ile 16. Vergilendirme ve 32. Mali Kontrol fasılları kapsamında yer alan konular ele alındı. Avrupa Komisyonu temsilcileri ile Türkiye’deki birçok Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temsilcilerin katılım sağladığı toplantıda yargı sistemi, temel haklar, göç ve sınır yönetimi, vize politikası, örgütlü suçlarla mücadele, polis işbirliği, terörle mücadele, yolsuzlukla mücadele, mali kontrol ve vergilendirme konularında ülkemizde ve AB’de kaydedilen güncel gelişmeler ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yargı ve Temel Haklar faslı kapsamında toplantıya katkı sunan Başkan Süleyman Arslan, Kurul Üyesi Dilek Ertürk ve Uzman Yardımcısı Salih Günay, “Ayrımcılığın Önlenmesi” başlığı altında Kurumun yapısı, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi gibi konularda Kurum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Komisyon yetkililerine Avrupa’da artan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında kaygılarını dile getiren Kurumumuz temsilcileri; özellikle pandemi sürecinde, Yaşlı Haklarına ilişkin bir uluslararası sözleşme hazırlanması ihtiyacının daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

 

Paylaş :