e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapanış Konferansı
Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapanış Konferansı
08.12.2022
A- A+

“Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek (2019-2022)” programı kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Avrupa Birliği -  Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapanış Konferansı” 8 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin iştirak ettiği Konferansa Kurumumuz adına Başkan Yardımcısı Alpaslan Öğüt ile insan hakları ve eşitlik uzman ve uzman yardımcıları katılım sağladı.

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar tarafından “Düzensiz Göçle Mücadelede İdari Gözetime Alternatifler Konulu Panel” kapsamında “İnsan Hakları ve TİHEK’in Görev ve Yetkileri Bağlamında İdari Gözetime Alternatif Tedbirler” adlı sunum gerçekleştirildi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Celal Araz tarafından “Proje Faydalanıcılarının Görüşleri-Göç Bileşeni & İnsan Ticareti Bileşeni” konulu panel kapsamında "Proje Faydalanıcısı Olarak TİHEK’in Görüş ve Kazanımları" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Paylaş :