e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı Çevrim İçi İstişari Toplantısına Katıldık
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı Çevrim İçi İstişari Toplantısına Katıldık
09.11.2020
A- A+

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı (ENNHRI) 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde üye devletlerin kurum başkanlarının katılımıyla bir webinar düzenledi.

Başkan Süleyman Arslan’ın da katılımıyla dört oturum şeklinde düzenlenen çevrim içi istişari toplantıda insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunması ve geliştirilmesinde ulusal insan hakları kurumlarının rolü ve Avrupa Birliği’nin 2020-2024 İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı’nın uygulanmasında ulusal insan hakları kuruluşlarının katkısının neler olabileceği konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği’nin genişleme politikalarında ulusal insan hakları kurumlarının ne gibi roller üstlenebileceği de tartışıldı. Çevrim içi toplantıda, ulusal insan hakları kurumlarının yapılarına dikkat çekildi ve kurumların Paris Prensipleri’ne uygun bir şekilde yapılandırılarak etkinliklerinin artırılması önerildi.

Toplantının sonuç kısmında, kurum başkanları kendi tecrübelerini diğer ENNHRI üyeleriyle paylaşarak söz konusu alanlara yönelik önerilerini sundu.

Paylaş :