e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ulusal Önleme Mekanizması Görevi Kapsamında Antalya Havalimanı Kabul Edilemez Yolcu Bekleme Alanına Ziyaret Gerçekleştirildi
Ulusal Önleme Mekanizması Görevi Kapsamında Antalya Havalimanı Kabul Edilemez Yolcu Bekleme Alanına Ziyaret Gerçekleştirildi
15.03.2023
A- A+

TİHEK heyeti ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Antalya Havalimanı Kabul Edilemez Yolcu Bekleme Alanına 15.03.2023 tarihinde habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette ilk olarak Merkez yetkililerinden bilgi alındı. Ardından Merkezde tutulanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Sonrasında Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ile görüşüldü. 
Ziyaret kapsamında tutulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi. 
Ziyaret ve görüşmeler neticesinde, yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :