e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü Basın Açıklaması
Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü Basın Açıklaması
21.03.2023
A- A+

21 Mart 1960 tarihinde Güney Afrika’nın Sharpeville kentinde apartheid yasalarını protesto etmek isteyen göstericilere polis tarafından ateş açılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirmiştir. Olayın yaşandığı 21 Mart günü, 1966 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından her yıl anılmak üzere “Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü” olarak ilan edilmiştir.

BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Türkiye’nin de 13.10.1972 tarihinde imzaladığı Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 1’inci maddesinde ırk ayrımcılığı; “siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik, ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlamaya da tercih anlamındadır” şeklinde tanımlanmıştır. Sözleşme kapsamında yalnızca doğrudan ırka dayalı ayrımcılık değil; renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrımcılık yasaklanmıştır.  

Irk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı olarak gerçekleştirilen ayrımcı tutum ve davranışların arkasında çoğu zaman ön yargılar bulunmaktadır. Kişileri ve toplumu ırk ayrımcılığına götüren ön yargılarla mücadele etmek, çeşitli gruplar arasındaki anlayış ve saygıyı desteklemek ayrımcılıkla mücadelede ilk adımı oluşturmaktadır.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılığın yasak olduğu” hüküm altına alınmıştır.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan TİHEK, söz konusu kurumsal misyonu çerçevesinde görevlerini sürdürmekte; her türlü ırkçı tutum, davranış ve uygulamanın karşısında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :