e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yaşlı Hakları Forumu 2021 Ankara’da Gerçekleştiriliyor
Yaşlı Hakları Forumu 2021 Ankara’da Gerçekleştiriliyor
20.03.2021
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2 Aralık 2019 tarihinde yaşlı haklarının ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Bu çalıştayda, “İhmal Edilen Bir Alan Olarak Yaşlı Hakları” ve “Bir Ayrımcılık Türü Olarak Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık” başlıklı oturumlarla konu çok yönlü olarak ele alınmış, çalıştay ve sonuçları yayınlanmıştır. Müteakiben, 2021 yılında TİHEK bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanların katılımıyla “Yaşlı Hakları Çalışma Grubu” kurulmuştur.

Bu kapsamda, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, toplumsal ve kültürel unsurlarımızı geçmişten geleceğe taşıyan yaşlılarımızın haklarını bir kez daha vurgulamak, COVID-19 pandemisinde yaşlılarımızın yaşadığı sorunları kamuoyunda görünür kılmak, sorunların çözümü ve hakların etkin kullanımı için belirlenecek politikalara katkılar sunmak amacıyla 22 Mart 2021 tarihinde Kocatepe Konferans Salonunda konunun uzmanlarının katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinlik “Hukukta ve Uygulamada Yaşlı Hakları” ve “COVID-19 Pandemi Sürecinde Yaşlı Hakları” olmak üzere iki ana tema üzerinden gerçekleştirilecektir. Yaşlı haklarının genel durumunun ele alındığı ilk oturumda öncelikle yaşlı bireylere sunulan kamu hizmetleri ele alınacaktır. Bunun yanında yaşlı haklarının hukuk sistemi içindeki yeri idare hukuku ve insan hakları hukuku bağlamında ifade edilecektir. Etkinliğin ikinci oturumunda ise pandemi sürecinde başta damgalama ve yaş ayrımcılığı olmak üzere yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunlar dile getirilecektir.

Ayrıca, Türkiye çapında yaşlılara yönelik 5600 kişinin katılımıyla "(60 Yaş üstü) Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı" konulu bir kamuoyu araştırması yapılmıştır. Bu kamuoyu araştırmasının sonuçları etkinliğimizde paylaşılacaktır.

Yapılan çalışmaların çıktıları hazırlanması planlanan Yaşlı Hakları Kanun Taslağı ve Uluslararası Yaşlı Hakları Sözleşmesi Taslağı çalışmalarında değerlendirilecektir.

Youtube canlı yayın linki için tıklayınız...

Program detayına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz:

Paylaş :