20 -24 Şubat 2012 tarihleri arasındaki on altıncı oturumunda İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi Tarafından Kabul Edilen, Ceza İnfaz Kurumlarında İşkencenin Önlenmesinde Yargı Denetimi ve Adil Yargılamanın Rolüne İlişkin Geçici Beyan


Paylaş
İşlem Sonucu