e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Kurum Başkanı

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı
 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. Kılıç, Mesleki Yeterlilik Kurumu Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi temsilciliği, hukuk fakültesi dekanlığı, rektör yardımcılığı, kamu hukuku bölüm başkanlığı, hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilim dalı başkanlığı gibi birden çok akademik ve idari görevde bulunmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda profesör öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. “Hukuk felsefesi ve sosyolojisi, karşılaştırmalı hukuk kuramı, hukuk metodolojisi ve insan hakları hukuku” akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda kitap, makale ve çevirilerden oluşan bilimsel yayınlar ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Türkçe makale seçkileri arasında, 'İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Doktrininin Kurumsal Yapılanması: Ulusal Önleme Mekanizması'; ‘İnsan Hakları Eğitimi: Tarihsel, Yöntemsel ve Eleştirel Bir Çözümleme’; ‘Meta Gözetimsel İktidar Aygıtı Olarak Metaverse: İnsan Hakları ve Tekillik İdeali Bağlamında Bir Çözümleme’; ‘İnsan Haklarının Kurumsallaşması: Ulusal İnsan Hakları Kurumları’; ‘Gerekçeli Karar Hakkı: Yargısal Kararların Rasyonalitesi’; ‘Hukuksal Aklın Transhümanistik Temsilleri ve Onto-robotik Varoluş Formları’; ‘Gıda Hakkının Ekonomi-Politiği: Pandemi Döneminde Gıda Hakkı’; ‘Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları’ ve ‘Konut Hakkının Sosyo-Politiği: Sosyal Haklar Sistematiği Açısından Bir Çözümleme’ yer almaktadır. İngilizce makale seçkilerinden ‘Socio-political Analysis of AI-Based Discrimination in the Meta-Surveillance Universe’, ‘Ethico-Juridical Dimension of Artificial Intelligence Application in the Combat to Covid-19 Pandemics’ ve ‘Ethical-Juridical Inquiry Regarding the Effect of Artificial Intelligence Applications on Legal Profession and Legal Practices’ en son yayımlanan akademik yayınları arasında yer almaktadır. Kitap seçkileri arasında ‘Pandemi Döneminde Sosyal Haklar: Sosyal Hakların Sosyo-Legal Dinamiği’ ve ‘Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı’ yer almaktadır.  Editoryal çalışmaları arasında yer alan Algorithmic Discrimination and Ethical Perspective of Artificial Intelligence yapıtı Springer yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’nın ana yararlanıcısı olduğu ‘İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi’nde’ Proje Uzmanı olarak görev almıştır. “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalığın Artırılması İçin Teknik Destek Projesi’nde” Proje Uzmanı olarak görev almıştır. ‘‘İlçe İnsan Hakları Kurulu Farkındalık ve Eğilim Belirleme Araştırması” projesinde Proje Araştırmacısı olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Kılıç, ‘Politik İllüzyonizm: Modern İnsan Hakları Söyleminin Onto-politik Çözümlenmesi’ konulu projesi ile TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazanmıştır.

14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/349 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır. Halen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Twitter: muharremkilic1

Instagrammuharremkl

LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-muharremkilic