e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Çocukların Adalete Erişim Hakkı Konulu Tematik Rapor Çalışması Kapsamında Altıncı Toplantı Gerçekleştirildi
Çocukların Adalete Erişim Hakkı Konulu Tematik Rapor Çalışması Kapsamında Altıncı Toplantı Gerçekleştirildi
05.04.2022
A- A+

Çocukların adalete erişimde yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilmek amacıyla Kurumumuzca başlatılan Çocukların Adalete Erişim Hakkı konulu tematik rapor çalışması devam etmektedir. Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ankara Barosu, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) ve İstanbul 2 Nolu Barosu temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara Kurumumuzu temsilen Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Gizem Özdemir, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları İhsan Deniz Ay ve Pınar Kaçan katılım sağladı. 

Toplantılarda hukuk yargısında ve ceza yargısında çocukların yer aldığı davalarda hukuki destek sunan avukatların uygulamada yaşadıkları sorunlar, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 

Paylaş :