e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Akademik Dergi Makale ve Hakem Çağrısı Duyurusu
Akademik Dergi Makale ve Hakem Çağrısı Duyurusu
31.03.2022
A- A+
  1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yayımlanacak olan Akademik Derginin 9. Sayısı için makalelerinizi sunmaya davet etmektedir.
  2. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi hakemli bir dergi olup dergide Türkçe ve İngilizce hakemli makaleler yayımlanacaktır. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir. Dergide insan hakları alanında mevcut durumu ortaya koyan veya mevcut duruma yönelik eleştirileri ve önerileri içeren yazılar kabul edilecektir.
  3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, 9. Sayısı için makale kabulüne ve hakemlik başvurularına açılmıştır. Başvurular, Dergipark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Bu sayıyla beraber makale kabulü süresiz olarak açık olacaktır.
  4. Tüm yazarlar makalelerinin süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir. Kabul alan makale basım sürecine girecektir.
  5. Dergiye gönderilecek makaleler derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Yayım ilkeleri ve makale yazım kurallarına https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari linki ile erişilebilir.
  6. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisinde hakemlik yapmak isteyen akademik personelin ilgi alanlarını belirten özgeçmişlerini makale@tihek.gov.tr mail adresine göndermesi gerekmektedir.

Dergipark           : https://dergipark.org.tr/tr/pub/tihek

İletişim               : makale@tihek.gov.tr -

                              0 312 422 79 65

Afişi orijinal boyutta görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...

 
Paylaş :