Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT)

BM İşkencenin ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi (SPT); İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü (OPCAT) kapsamında kurulmuş uluslararası bir uzman kuruluştur.

SPT, Taraf Devletler tarafından dört yıllık bir süre için iki yıllık bir döngü boyunca kademeli olarak seçilen, dünyanın dört bir yanından gelen, 25 bağımsız ve tarafsız uzmandan [1] oluşmakta ve faaliyetleri hakkında yıllık rapor yayımlamaktadır.

SPT, OPCAT’e Taraf Devletlerin topraklarındaki tüm alıkonulma yerlerini ziyaret edebilmekte ve bu ziyaretler sonrasında rapor hazırlamaktadır. SPT’nin OPCAT kapsamındaki görevini tam olarak yerine getirebilmesi için, SPT şimdiye kadar dört ziyaret türü tasarlamıştır. Bunlar: SPT ülke ziyaretleri, SPT ülke takip ziyaretleri, UÖM danışma ziyaretleri ve OPCAT danışma ziyaretleridir.[2] Bu kapsamda ülkemize yaptığı ziyaretlerle ilgili bilgilere ve ziyaret raporuna buradan ulaşabilirsiniz.[3]

OPCAT’in SPT ile ilgili hükümleri sırasıyla Protokol’ün 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 26 31, 33, 35 ve 36. maddelerinde yer almaktadır. [4]

SPT, OPCAT’e Taraf Devletlere ve ulusal önleme mekanizmalarına (UÖM), Anlaşmayı uygulama çabalarını teşvik etmek için rehberlik etmektedir.

SPT hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

SPT’nin UÖM’lere Tavsiyeleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.

SPT’nin Covid 19 pandemisi ile ilgili Taraf Devletlere ve ulusal önleme mekanizmalarına tavsiyelerinin resmi olmayan çevirisini burada bulabilirsiniz.

 

[1] https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/membership

[2] https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/visits#3

[3]https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological

[4] https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel


Paylaş
İşlem Sonucu