e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Çocukların Adalete Erişim Hakkı Konulu Tematik Rapor Çalışması Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi
Çocukların Adalete Erişim Hakkı Konulu Tematik Rapor Çalışması Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi
15.02.2022
A- A+

Çocukların adalete erişimde yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilmek amacıyla Kurumumuzca çocukların adalete erişim hakkı konulu tematik rapor çalışması başlatılmıştır.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF gibi alanla ilgili kurum ve kuruluşlar paydaş olarak belirlenmiş olup görüş alışverişinde bulunabilmek amacıyla Adalet Bakanlığının farklı genel müdürlüklerinden temsilcilerle bir araya gelinmiştir.

Söz konusu toplantıda adli görüşme odaları ve çocuk adalet merkezlerinin yapısı, işleyişi, sosyal inceleme raporları, çocuk teslimi, suça sürüklenen çocuk konularında fikir teatisinde bulunulmuştur. Toplantıya Kurumumuzu temsilen Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Hayriye Korkmaz ve Pınar Kaçan ve Sosyal Hizmet Uzmanı Şeyma Gündür katılım sağlamıştır.

Paylaş :