e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Dünya Aile Gününe İlişkin Basın Açıklaması
Dünya Aile Gününe İlişkin Basın Açıklaması
15.05.2023
A- A+

Aile, toplumun en temel yapı taşını teşkil etmektedir. Sağlıklı ve müreffeh bir toplum, ancak ailenin korunması ölçüsünde mümkündür. Ailenin korunması evrensel bir insan hakkı olup bireylerin yanında toplum ve devlet de aileyi korumakla yükümlüdür. Bu nedenle, hem İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hem de Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi “Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir” hükmünü haizdir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Eylül 1993 tarihinde aldığı bir kararla 15 Mayıs “Uluslararası Aile Günü”  olarak edilerek dünyada ve Türkiye’de 1994’ten beri bu gün kutlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinde aile olgusunun farkındalığının artırılması, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve ailenin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilme konusunda geliştirilmesi hedeflenmektedir. Birleşmiş Milletler bu yılki Uluslararası Aile Günü temasını ise “Demografik Eğilimler ve Aileler” olarak belirlemiştir.

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ailenin Türk toplumunun temelini teşkil ettiğini ve eşler arasında eşitliğe dayalı olduğunu vurgulamaktadır. Anayasa’nın 41’inci maddesi, Devleti vatandaşların ailenin huzuru ve refahı ile aile planlamasının öğretimi ve uygulamasını sağlamak açısından gerekli görevler almak ve ilgili teşkilatları kurmakla sorumlu tutmuştur.  Anayasa’nın 62’nci maddesi ise, Devletin yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin korunması noktasında gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etmektedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), toplumun temel unsuru olan aile kurumunu, insan haklarının korunup geliştirilmesi açısından önemsemektedir. Ailenin korunması, eşitliğin tesis edilmesinden yeterli yaşam standardı hakkına, barınma hakkından sürdürülebilir kalkınmaya değin çeşitli hak kategorilerinin korunması ve geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Eşler arasında eşitliğin tesis edilmesi, kadınların ayrımcılığa karşı korunmasını sağlarken, 25 Eylül 2015’te kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, ailelerin, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve adil, kapsayıcı ve güvenli toplumların yaratılması dâhil olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasına katkıda bulunabileceğini belirtmektedir.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan TİHEK, ailenin korunması alanında da sorumlulukların farkındalığı ile söz konusu kurumsal misyonu çerçevesinde görevlerini sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :