e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Global Detention Project 3. Webinar'ına Katılım Gerçekleştirildi
Global Detention Project 3. Webinar'ına Katılım Gerçekleştirildi
06.09.2022
A- A+

Cenevre’de faaliyet gösteren ve vatandaş olmama durumları nedeniyle alıkonulan kişilerin insan haklarının korunması ve gelişmesi alanında çalışan kar amacı gütmeyen bir uluslararası kuruluş olan Global Detention Project, sivil toplum kuruluşlarının gözaltındaki mülteci ve göçmenlerin haklarını korumak için uluslararası ve bölgesel insan hakları mekanizmalarını nasıl harekete geçirebileceğine ilişkin webinar serisinin üçüncüsünü 5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdi.

“Göçle İlgili Zararlı Alıkonmanın Önlenmesi için OPCAT’in Çeşitli Araçları/ The Many Tools of OPCAT for Preventing Harmful Migration-related Detention” başlıklı söz konusu webinar, özellikle, alıkonulma sırasında işkence ve kötü muameleyi önlemeyi amaçlayan İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT) ve Ulusal Önleme Mekanizmaları (UÖM’ler) dahil olmak üzere, BM İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü (OPCAT) tarafından oluşturulan çeşitli mekanizmalara odaklandı. 

Bu çerçevede, göçmen alıkonulma merkezlerinin izlenmesine ilişkin olarak 5 farklı ülkeden Ulusal Önleme Mekanizmalarının deneyimlerinin paylaşıldığı webinarın ikinci oturumunda, Kurumumuzu temsilen İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Habibe Kara, bir sunum gerçekleştirdi. TİHEK hakkında bilgi veren Kara, Kurumumuzun göçmenlerin ve mültecilerin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri ile alıkonulma yerlerinin izlenmesine ilişkin çalışmaları ve bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

Webinarda ayrıca, Birleşik Krallık, Sırbistan, İtalya, Avustralya ve Güney Afrika Ulusal Önleme mekanizmalarının temsilcileri deneyimlerini paylaşırken, SPT Eski Başkanı Sir Malcolm Evans OPCAT ve SPT hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 

 
Paylaş :