e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesine Katılım Sağlandı
İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesine Katılım Sağlandı
10.11.2021
A- A+

İç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetiminin kurumsallaştırılmasının sağlanması ve vatandaş odaklı katılımcı planlama ve uygulamaların kamu yönetim sistemine entegre edilmesi amacıyla uzun yıllardır uygulamada olan “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi” Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu bağlamda, Projenin “Yasal ve Kurumsal Çerçeve” konulu faaliyeti kapsamında, 8 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen çalıştaya Kurumumuzu temsilen İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar, “Bireysel ve Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi” konulu faaliyeti kapsamında, 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen eğitime ise, Kurumumuzu temsilen İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Celal Araz ve Furkan Genç katılım sağlamıştır.

Paylaş :