İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Yönelik Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

16.10.2018

YARIŞMA KONUSU: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrencileri katılımıyla İlköğretimöğrencileri için "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları" konulu resim ve şiiryarışması, Ortaöğretim ve Lise öğrencileri için "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları" konulu resim, kompozisyon ve şiiryarışması.

TÜRÜ: Şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde

YARIŞMA ZAMANI: 15 Ekim – 30 Ekim

KATILIM KOŞULLARI: İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitim kurumlarında öğrenim görmek ve yarışma bitiminde öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

YARIŞMA KOŞULLARI:

a) Resim: 35X50 cm boyutundaki resim kâğıdıkullanılacaktır. (arka yüzü kullanmayacaktır) Sulu boya, pastel boya, kuru boya, guaş vb. boya malzemesi kullanılabilir, her türlü resim tekniği serbesttir.
b) Şiir: Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına (arka yüzey kullanılmayacaktır) bir sayfayı geçmeyecek şekilde serbest türde öğrencinin kendi el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalem ile okunaklı olarak yazılacaktır.
c) Kompozisyon: Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına (arka yüzü kullanılmayacaktır) 2 sayfayı geçmeyecek şekilde öğrencinin kendi el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalem ile okunaklı olarak yazılacaktır.

Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.

Eserlerin ön yüzündeki metne zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.

YARIŞMA BAŞVURU VE TESLIM YERI:

Resim, kompozisyon ve şiirler katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 31.10.2018 tarihine kadar teslim edilecektir. Yarışmaya katılım için herhangi bir form doldurmaya gerek yoktur. Okullar katılım sağlayan öğrencilerden eserlerini imza karşılığında teslim alacaktır. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi www.tihek.gov.tr adresinden duyurular başlığında duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:

İlk değerlendirme, ilgili okul Müdürlüklerince alanında uzman öğretmenlerden oluşturulan eser seçici kurultarafından yapılacak olup, okul genelinde birinciliğe layık görülen eserler (ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde; resim, kompozisyon ve şiir için ayrı ayrı) belirlenecektir.

İkinci değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alanında uzman öğretmenlerden oluşturulankomisyon tarafından yapılacak olup, il genelinde birinciliğe layık görülen eserler (ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinderesim, kompozisyon ve şiir için ayrı ayrı) belirlenecektir.

Üçüncü değerlendirme Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

İLKÖĞRETİM OKULLARİ ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü (Resim)Dizüstü Bilgisayar

Birincilik ödülü (Şiir):Dizüstü Bilgisayar

İkincilik ödülü (Resim):Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

İkincilik ödülü (Şiir):Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

Üçüncülük ödülü (Resim)             Tablet  

Üçüncülük ödülü (Şiir): Tablet  

ORTAÖĞRETIM OKULLARI ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü (Resim): Dizüstü Bilgisayar

Birincilik ödülü (Şiir): Dizüstü Bilgisayar

Birincilik ödülü (Kompozisyon) : Dizüstü Bilgisayar

İkincilik ödülü (Resim): Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

İkincilik ödülü (Şiir): Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

İkincilik ödülü (Kompozisyon): Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

Üçüncülük ödülü (Resim)              : Tablet  

Üçüncülük ödülü (Şiir): Tablet

Üçüncülük ödülü (Kompozisyon): Tablet  

LİSE ÖDÜLLLERİ

Birincilik ödülü (Resim)Dizüstü Bilgisayar

Birincilik ödülü (Şiir)Dizüstü Bilgisayar

Birincilik ödülü (Kompozisyon)​ Dizüstü Bilgisayar

İkincilik ödülü (Resim)Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

İkincilik ödülü (Şiir)Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

İkincilik ödülü (Kompozisyon): Dijital Fotoğraf Makinası ( yarı profesyonel )

Üçüncülük ödülü (Resim)             Tablet  

Üçüncülük ödülü (Şiir): Tablet

Üçüncülük ödülü (Kompozisyon): Tablet  

TELİF HAKKI

Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm telif haklarıyla, kişinin izni olması kaydıyla,Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ait olacaktır.TİHEK, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. Öte yandan bu haklar ödüle değer bulunmayan eserlerin sahibi tarafından kullanılmasına engel değildir.


ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Resim, Kompozisyon ve Şiir Yarışmasının Ödül töreni ve içeriği okullara, Kasım ayında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVIMİ:

Bu özel şartname, 21.09.2018 tarihine kadar tüm okullara gönderilecektir.

Eserlerin Okul Müdürlüklerine teslimi 31 Ekim 2018

Eserlerin Okul Müdürlüklerinde değerlendirilmesi 1-9 Kasım 2018

Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi 12 – 16 Kasım 2018

Eserlerin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda değerlendirilmesi 26 – 30 Kasım 2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 28

Faks: 0 312 313 78 99


Paylaş:
İşlem Sonucu