e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Konulu Sempozyum Gerçekleştirildi
İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Konulu Sempozyum Gerçekleştirildi
02.03.2022
A- A+

Kurumumuz tarafından, Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde “İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi” konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Yüksek Yargı Üyeleri ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) Başkanı Suzanne Jabbour sempozyum için video mesaj gönderdi.

Açılış konuşmalarında söz alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Anayasa’daki hak ve özgürlüklerin hapishanedeki kişiler için de geçerli olduğunu aktardı. Arslan, Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların önemli bir kısmının tutulma şartlarına ilişkin olduğunu dile getirdi.

Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise Türkiye özelinde bakıldığında cezalandırma süreçlerinde "işkenceye sıfır tolerans" çerçevesinde önemli adımlar atıldığını belirtti. Türkiye’nin ulusal ölçekte işkenceyi sıfıra indirme politikasının etkilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında da Türkiye’nin ulusal ölçekteki işkenceyi sıfıra indirme politikasının etkilerinin tarihi süreç içerisinde, geçtiğimiz yakın süreç içerisinde ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son 10 yılda bir düşüş eğilimi, 2010 yılında işkence yasağına ilişkin 3 ihlal yasağı bulunmakla birlikte 2016-2020 yılları arasında hiçbir ihlal kararı verilmemiş olması ülkemiz ceza adalet sistemi açısından önemli, kayda değer bir gelişme olarak kayıt altına alınması gerekir."

Kurumumuzun ceza infaz kurumlarına haberli ve habersiz yaptığı ziyaretlerden de bahseden Prof. Dr. Kılıç, ortaya konulan gözlem ve tavsiyelerin takibini yaptıklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından her biri alanında uzman konuklar “İnsan Hakları Temelinde Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi”, “Ceza Adaletinin Tesisinde İzleme Mekanizmalarının Rolü” ve “Ceza İnfaz Kurumlarına Ziyaret Düzenleyen Heyetlerin İşbirliği Stratejileri” konulu üç oturumda tebliğlerini sundu.

Paylaş :